משיכת כספי פיצויים- איך עושים את זה נכון?

משיכת כספי פיצויים- איך עושים את זה נכון?

כאשר עובד סיים את עבודתו והוא זכאי לכספי פיצויים עליו והוא במעמד שמצריך משיכת כספי פיצויים חשוב שיוודא עם הכספים שלו ברשותו ושייכים לו וגם אם הוא יידרש לשלם עליהם מס ואם כן אז מה גובה המס. משיכת כספי פיצויים אינה פעולה מומלצת וההמלצה היא להגיש בקשה לקצבה זמנית אחרת כמו דמי אבטלה או הטבחת הכנסה ולהשאיר את כספי הפיצויים בקרן הפנסיה שכן הם מהווים אחוז נכבד ממנה.

מי זכאי לבצע משיכת כספי פיצויים?

על מנת לבצע משיכת כספי פיצויים יש לעמוד בכל התנאים הבאים ולא מספיק לעמוד בחלק מהם:

התנאי הראשון- העובד פוטר או התפטר

התנאי השני- כספי הפיצויים הופקדו חודשית לצורך חיסכון בקרן פנסיה, קרן פיצויים, קופת גמל או ביטוח פנסיוני של העובד.

התנאי השלישי- כספי הפיצויים שייכים לעובד

התנאי הרביעי- לעובד יש אישור מהמעסיק לבצע משיכת כספי פיצויים.

השלבים בביצוע משיכת כספי פיצויים:

על העובד להשיג את כל המסמכים ואת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע משיכת כספי פיצויים, להגיש את אותה ניירת רלוונטית לרשות המיסים לצורך בדיקה על פטור ממס ואם קיים מס מה גובה המס ולאחר מכן להעביר את הניירת לחברה שמנהלת את הקרן אליה הופקדו כספי הפיצויים על מנת שתבצע את העברת הכספים לחשבונו.

לצורך ביצוע משיכת כספי פיצויים על המעסיק לדאוג לטופס 161 שמראה על פרישה של העובד וניתוק יחסי עבודה ביניהם. כמו כן עליו לספק לעובד טופס שמורה לקופה הרלוונטית לשחרר את כספי הפיצויים לידי העובד. על העובד לדאוג לטופס 161א שמציין מבחינת העובד את פרישתו מהעבודה וניתוק יחסי עובד מעביד.

לאחר שיש בידי העובד את כל המסמכים הנדרשים והוא מילא אותם בהתאם עליו להגיש אותם למשרדי מס ההכנסה ולקבל עדכון אם הוא זכאי בפטור מתשלום מס על משיכת כספי פיצויים ובמידה ועליו לשלם מס- מהו גובה המס שעליו לשלם. את ההוראה המאשרת לבצע משיכת כספי פיצויים יקבל העובד בכתב ואותה עליו להעביר אל הקופה הרלוונטית שתפקידה לשחרר את הכספים לחשבונו של העובד. יחד עם טופס זה על העובד להגיש את טופס שחרור כספי הפיצויים שקיבל מעת המעסיק שלו לקופה ביחד עם אישור ניהול חשבון בנק או צילום של צ'ק מבוטל.

אורך התהליך תלוי בעיקר בעובד- בזמן השגת הטפסים, מילוי הפרטים והגשתם. לאחר שפנה אל משרדי מס ההכנסה הוא תלוי בהם לקבל את המידע הרלוונטי. כאשר יש בידי העובד את כל האישורים והוא מגיש אותם אל הקרן המנהלת את הכספים שלו, כספי הפיצויים צריכים לעבור לחשבונו תוך ארבע ימי עסקים בלבד.

שיתוף

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email
דילוג לתוכן